Skip to content Skip to footer

சட்டச் சிக்கல்களில் உங்கள் நம்பகமான பங்குதாரர்

எங்கள் வாடிக்கையாளர் மைய அணுகுமுறை தெளிவான தகவல் தொடர்பு மற்றும் விதிவிலக்கான சேவைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. உங்களின் குறிப்பிட்ட சட்டத் தேவைகளைத் துல்லியமான ஆலோசனையுடன் நிவர்த்தி செய்ய நாங்கள் பாடுபடுவோம் மேலும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் சிறந்த முடிவை உறுதிசெய்ய அயராது உழைக்கிறோம். உண்மையை நிலைநிறுத்துவதற்கும், எங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் உரிமைகள் மற்றும் நலன்களுக்காக கடுமையாக வாதிடுவதற்கும் எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணித்துள்ளோம்.

உன்னதத்தின் மரபு

M/S மை லார்ட் லா அசோசியேட்ஸ் 18 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான சென்னையின் முன்னணி சட்ட நிறுவனமாகும், பல்வேறு பகுதிகளில் விரிவான சட்ட சேவைகளை வழங்குகிறது. குற்றவியல் பாதுகாப்பு வழக்கறிஞர்கள், குடும்ப சட்ட வழக்கறிஞர்கள், வணிக சட்ட வல்லுநர்கள் மற்றும் துணை சட்ட வல்லுநர்கள் உட்பட 60+ க்கும் மேற்பட்ட சட்ட வல்லுநர்களைக் கொண்ட எங்கள் குழு சென்னை முழுவதும் மற்றும் இந்தியா முழுவதும் விதிவிலக்கான சேவையை வழங்குகிறது.

வாய்மையே வெல்லும்

உண்மையை நிலைநாட்டுவது நீதியின் அடிப்படை. சத்யமேவ ஜெயதே அதாவது வாய்மையே வெல்லும் எனும் நமது நாட்டின் அடங்கிய கொள்கையை நாங்கள் நம்புகிறோம் M/S மை லார்ட் லா அசோசியேட்ஸில்,நாங்கள் நம்புகிறோம். சட்ட விஷயங்கள் சிக்கலானதாகவும் குழப்பத்தில் மறைக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கும் என்பதை நாங்கள் அறிவோம். எங்களின் அர்ப்பணிப்பு உண்மையை உன்னிப்பாக வெளிக்கொணர்வது, புனைகதையிலிருந்து ஆதாரத்துடனும், நேர்மையுடனும் உண்மையைப் பிரிப்பது அடிப்படையில் வலுவான வழக்கை உருவாக்குவது. இடைவிடாமல் உண்மையைப் பின்தொடர்வதன் மூலம், எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த முடிவை அடையவும், நீதி வெற்றி பெறவும் நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம்.

Why Choose Us?

கனிவு மற்றும் வாடிக்கையாளர் கவனம்

ஒரு விபத்தின் உணர்ச்சிகரமான நிலையை நாங்கள் அறிவோம் சட்ட நடவடிக்கைகளில் முழுவதும் நாங்கள் கனிவுடனும் மரியாதையுடனும் நடத்துகிறோம்

நிரூபிக்கப்பட்ட தட பதிவு

எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தீர்வுகள் மற்றும் தீர்ப்புகளைப் பெறுவதில் எங்கள் வழக்கறிஞர்கள் வெற்றியின் நிரூபிக்கப்பட்ட சாதனைப் பதிவைக் கொண்டுள்ளனர்

எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்

My Lord Law Associates is an exceptional legal service provider. With their knowledgeable and expert team, they offer quick solutions and a realistic approach to any legal issue. They provide timely updates throughout the process with reasonable fees make them a cost-effective choice. Highly recommended!

Tamil Selvan

One of the best law firms in Chennai. Their work is very impressive and also efficient, sincere and well-knowledged. Very detail oriented and their professionalism shows in the work they offer. Highly recommend it.

Shaleni Venghatesh

Can visit them for any legal advices.

Daniel Balaji

It was a great experience to sell my family assets through My Lord Law Associates. As an NRI I struggled a lot and they did a great job of coordinating and arranging things in a timely and convenient manner. I strongly recommend them for those looking to sell property. I was completely impressed with their professionalism and customer service.

Hema Prabu

I recently had the pleasure of working with My Lord Law Associates and I must say, they are excellent! The staff is very knowledgeable and friendly, always ready to help. Their fees are reasonable too. They kept me updated throughout the process and provided timely updates. They also gave quick solutions to my legal problems. I highly recommend their services!

Alamelu Gunaseelan

Thanks to the entire team for helping me to get my work done at ease… visited their office to get an affidavit and agreement to be notarized. Thank you for help.

Abdul Majeeth

Thanks to the staff for helping me to get my work done, visited their office and they all worked professionally. Completed work in time and extremely skillful.

Gunasekaran Gopalakrishnan

They used to run a civil service study circle a few years back. Gave me a lot of experience in my life about studies and thoughts

Prashanth Kumar S

We provide effective Legal Aid Services.

Address

Old no. 1666, New No. 26, 1st floor, I-Block, 6th avenue, Anna nagar West, Chennai, Tamil Nadu – 600040.

Say Hello

info@mylordlawassociates.com

+91 9176845555

The Bar Council of India (BCI) has established ethical guidelines that law firms must adhere to when advertising or providing information online. To comply with these guidelines, this disclaimer clarifies the limitations of the information presented on our website.

The content on this website including articles, blog posts, and general legal information is intended for informational purposes only and should not be construed as legal advice. Every legal situation has unique aspects, and it's crucial to consult with a qualified attorney to understand how the law applies to your specific circumstances. This website does not create an attorney-client relationship. By using this website, you acknowledge these terms and understand that contacting us through this platform does not establish a formal attorney-client relationship.

Tamil